Víza-Vízum

ages/preview/img4c7eb55805ae9.jpg

Víza, vízum

Naše šestnáctileté zkušenosti s vyřizováním víz jsou zárukou Vaší spokojenosti

Cestujete do zahraničí a potřebujete vyřídit vízum pohodlně z domova nebo z Vaší kanceláře? Nabízíme Vám  vyřízení víza včetně všech dostupných informací, online formulářů na vyřízení víza a příjemný osobní přístup. Těšíme se na Vaše dotazy týkající se problematiky víza..

Vyřizujeme všechny druhy víza , jak turistická víza, tak víza služební nebo víza tranzitní a také studijní víza.
Pro služební účely se specializujeme na vyřizování víza  pro větší skupiny pracovníků cestujících společně nebo individuálně.To je skupinové služební vízum .
Samozřejmostí je zajištění  pozvání potřebného na vyřízení víza do Ruska nebo pomoc s vyřízením žádosti ESTA , která je nutná při vyřizování bezvízového styku do USA nebo pomoc při vyřízení víza do USA   a vyřízení víza do Kanady a pomoc při překladech potřebných dokumentů.
Pracovníci našeho vízového oddělení jsou právem hrdi na to, že precizní kontrolou žádostí potřebných pro udělení víza jsme docílili 100% dokonalosti, nestalo se nám, že by nám ambasáda vrátila chybně vyplněný formulář!!!!


Čtyři kroky k zajištění víz a bezpečné cesty do zahraničí:

  1. Zkontrolujte, zda-li do dané země je nutné vstupní vízum .
  2. Potřebujete-li vízum , klikněte na podrobné informace daného státu (viz seznam států podle abecedy)
  3. Stáhněte si potřebné formuláře k žádosti o vízum a kontaktujte našeho zaměstnance: Martina Bubu - 224 890 822 - martin.buba@aas.cz .Svou záležitost můžete projednat i ústně, když přijdete do naší kanceláře na adrese: Atlantis Air Service, Petrské nám. 1, 110 00 Praha 1 (cca 400 m od zastávky tramvaje Bílá Labuť nebo Masarykovo nádraží nebo od stanice metra Náměstí Republiky) TUTO NÁVŠTĚVU SI  PŘEDEM DOHODNĚTE S MARTINEM BUBOU.
  4. Prostudujte si aktuální doporučení a varování od Ministerstva zahraničí a desatero rad na cesty

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům využít systém Dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí - DROZD . Tento systém umožňuje účinně organizovat pomoc v případě vzniku mimořádné události v zahraničí.

Co znamená slovo vízum a k čemu vízum potřebujete?

Slovo vízum je latinského původu a znamená „rozsvícený“. Vízum je dokument, kterým se prokazujete při vstupu do jiného státu, který ke vstupu vízum požaduje. Vízum se obyčejně zaznamenává do pasu formou razítka, na kterém je uvedena doba platnosti víza .
Když máte vízum zaznamenané v pase, prokazujete tím, že jste osobou, které je povolen vstup na území, vstup do státu do kterého je vízum vystaveno. Při vstupu na území státu, kterého vízum vlastníte, platnost vašeho víza kontroluje imigrační úředník. Kontroluje platnost vašeho víza a při výstupu kontroluje, jestli jste dodrželi dobu pobytu pro které bylo vízum vydáno. Když protáhnete dobu pobytu, může se stát, že příště již vízum nedostanete, nebo budete mít při vydávání dalšího víza problémy.

Některé země vízum nepožadují  .

Když jste obyvatelem EU, tak při cestách do všech států EU nebudete potřebovat vízum . Pro vás platí podmínky pro bezvízový styk . Některé země mají mezi sebou zvláštní ujednání o bezvízovém styku . Na stránkách MZV.cz, se dovíte o zemích, se kterými má ČR bezvízový styk .

Víza vyřizují velvyslanectví a konzuláty.

Velvyslanectví, nebo konzulát země, která uděluje vízum , toto vízum uděluje na základě požadavku pro určitý pobyt. Může to být pobyt pracovní, studijní, turistický, nebo dlouhodobý a krátkodobý.
Při přejíždění státu se uděluje tranzitní vízum . Také se uvádí, zda je vízum vydané pro jednu, nebo více návštěv.

Pomoc naší agentury při vyřizování víza. 

Pro vydání víza musíte vyplnit formulář a dopovědět na různé otázky, týkající se vaší osoby a vašeho pobytu. Někdy jsou tyto formuláře složité a v řeči daného státu, v tomto případě se žadatelům o vízum hodí profesionální služby naší vízové agentury. Postaráme se o přesné vyplnění vízového formuláře, zaplacení poplatků, odevzdání a vyzvednutí víza a také doručení na vámi uvedenou adresu. Tím se naši klienti vyvarují někdy byrokratického jednání, zdlouhavého čekání při podání a vyzvednutí víza. To platí zvláště v letním období, kdy je větší zájem o vydání víza.  

Pracovní vízum a studijní vízum.

Vízum vám dává povolení vstoupit do země na určitý vymezený čas, za určitých podmínek, jako příklad  můžeme uvést to, že s turistickým vízem nesmíte v dané zemi pracovat, ani studovat. Na tyto činnosti potřebujete pracovní vízum , nebo studijní vízum . Pro studijní vízum , stejně tak pro pracovní vízum je třeba vyplnit formuláře, které se liší od formulářů pro vydání víza turistického.

Některé země požadují pro vyřízení víza pozvání, některé vystavenou zpáteční letenku, nebo když nejedete s cestovní kanceláří, tak musíte znát místo, kde budete ubytováni. Posuzuje se také finanční zabezpečení a také se přihlíží k předchozím návštěvám dané země. Také se přihlíží k tomu, jestli vám již bylo někdy v minulosti vízum zamítnuto.Pohovor s úředníkem velvyslanectví, nebo konzulátu, může být někdy velice nepříjemný, proto musíte být na tento pohovor připraveni. Otázky jsou kladeny „na tělo“ se záměrem zjištění skutečného důvodu vašeho pobytu.

Udělení víza ještě není zárukou pro vstup do země. Když se imigračnímu úředníkovi znelíbíte, nebo když pojme podezření, že chcete v dané zemi zůstat, nebo pojme podezření, že máte turistické vízum a že chcete v dané zemi pracovat, že máte malé finanční zabezpečení, nebo z jiných důvodů, kterých může být podstatně víc, má právo vám vstup do země zamítnout. T aké výsledky bezpečnostní, nebo veterinární kontroly na hranicích mohou mít nepříznivé důsledky pro váš vstup do dané země.V takovém případě, i když máte platné vízum, budete nuceni se z hranic vrátit zpět na vlastní náklady.

Mnoho podnikatelů se domnívalo, že vlastnictví nemovitosti v USA, jim automaticky zvedne šanci na získání víza do USA, ale při vyřizování víza bylo zklamáno. Vízum do USA nedostali.